Update

Nyt fra Columbus Syd, uge 12

Så er det tid til endnu en weekendhilsen og en update på tilstandene i Columbus Syd.

Nyansættelser
Vi har i dag afholdt ansættelsessamtaler, og har efterfølgende ansat 2 pædagoger, til henholdsvis Kompasset og Sejlet.
Hold øje med opslag på stuen, eller spørg de gode mennesker på stuerne om detaljer.

Legepladsen
Vi forventer fortsat at tage legepladsen i brug efter påske; fra på mandag går håndværkere i krig med at genetablere faldunderlag deroppe.

Akustik
I vores påskelukkedage - 2. - 4. april - vil der blive etableret lyddæmpning i gangarealet, samt på én af stuerne.
Herefter vil der blive foretaget ny akustikmåling på den pågældende stue, og hvis den falder tilfredsstillende ud, laves der en tidsplan for udbedring på resten af stuerne.

God weekend til alle.