Opråb!

Bussen til Lyngby

Har du et barn som går i børnehave i Lyngby?

Så vær opmærksom på at fra i morgen torsdag d. 3. marts og et stykke tid frem, holder bussen foran Kulturanstalten i Lyrskovsgade både morgen og eftermiddag.

I vil høre nærmere hvis der kommer yderligere ændringer.

OPRÅB!

Fællesrummet i Syd

1. marts 2016

Der er idag desværre blevet set en rotte i køkkenskabet i fællesrummet i Syd.

Vi har derfor igen haft besøg af Center for Miljø, som har opsat fælder i det pædagogiske køkken.
Fællesrummet er nu lukket af.

Der er en formodning om at der er brud på afløbsrør på vores etage og vi har tilsyn igen imorgen.
Alle relevante instanser er informeret og vi har go på at holde åbent.

Ejeren af bygningen varetager det videre forløb og varetager eftersyn på rør og kloakker.

Opråb!

Rottefælder i Syd

Der er idag desværre blevet set noget der kunne minde om en rotte ved vuggestueindgangen i Columbus Syd.

Vi har derfor til formiddag haft besøg af Center for Miljø der har opsat to fælder ved elevatoren.

Vi går videre med at undersøge om der skulle være adgang fra terrænniveau, og vil holder alle opdateret.

Det er naturligvis vigtigt at ingen børn rører ved fælderne, så vær ekstra opmærksom i garderoben mens vi afdækker om der kan gøres noget yderligere for at skærme fælderne af.

OPRÅB!

Businformation

UPDATE
Alt er igen tilbage til normalt.

11. december 2015

Kære alle forældre til børn i Lyngby-afdelingen

Vejarbejdet på Enghavevej giver os desværre nogle udfordringer med bussen, - den kan have svært ved at komme ind og parkere.
Indtil vi ved hvor længe arbejdet vil genere os, vil bussen parkere på Amerikavej - lige foran tæppehandleren.
Så ønsker I at aflevere eller hente direkte ved bussen skal I allerede fra i eftermiddag om på den anden side af vores bygning.

Mange hilsner fra Charlotte

Opråb!

Blind brandalarm i Columbus Syd

Vi har netop haft en blind brandalarm i Syd, hvor alle evakuerede hurtigt og smidigt.

De fleste vuggestuebørn havde ikke så meget tøj på da alarmen gik, men de fik ophold i nogle kontorlokaler på Amerikavej og Columbus' personale medbragte tæpper.

Brandvæsenet ankom hurtigt og konstaterede at alarmen skyldtes en teknisk fejl i forbindelse med service på sprinkleranlæg hos Brdr. Dahl.

Hele episoden tog omkring 10 minutter og alle børn er sikkert tilbage i institutionen.

Opråb!

Problemer med telefoni

Vi har igen desværre problemer med vores mobiltelefoni, og derfor vil I kunne opleve at opkald til Columbus ikke går igennem.

Vi er i samarbejde med vores telefonileverandør i færd med at finde en teknisk løsning, og håber at der ikke går så længe inden den løsning er på plads.

Vi kan blot opfordre til at fortage gentagne opkald og se om I kommer igennem, og alternativt sende os en mail.

Pædagogik

LYT - FLORA LÆSER!

Columbus er tilknyttet Netværket Flora og vi afholder pædagogisk temauge om sprog i uge 40.
Alle seks institutioner i netværket Flora vil igennem dialogisk læsning og bevægelseslege styrke og stimulere børnenes sprogtilegnelse.
Vi læser højt og gør historierne levende og lærende ved at inddrage børnene, så fortællingerne folder sig ud og giver inspiration og viden.

Kommunikation

Forældremøde

Så er det ved at være tid til forældremøde igen:

torsdag d. 24. september kl. 17:30 - 19:30

Mødet starter i Columbus Nord med valg til bestyrelsen.
Så snart det er faldet på plads er der klassisk forældremøde ude på stuerne med kaffe og småkager.

Vel mødt.

Pædagogik

Fokus på børns trivsel

Københavns Kommune har søsat projekt "Tidlig Opsporing" med fokus på børns trivsel i alle kommunens daginstitutioner.
I september måned vil alle pædagoger i Columbus derfor arbejde med nedenstående materiale.
Det er skemaer hvor det enkelte barn kun registreres ved fornavn og efterfølgende opbevares skemaerne aflåst i Columbus.
Skulle I være interesserede i at se de omtalte skemaer, så henvender I jer bare til stuens pædagoger.

Ledelsen

Amerikanske studerende i Columbus

Kære Alle

På torsdag siger vi igen velkommen til amerikanske studerende i Columbus, som er på udveksling med DIS - Danish Institute for Study Abroad.

De fire studerende skal være i observationspraktik på Teleskopet i Syd og på Lille Bjørn og Enhjørningen i Nord hver torsdag frem til december.

Ta godt imod dem.

-Charlotte

Sider