Praktisk

Reparation af legeplads i Syd

Som de fleste forældre i Syd måske er bekendt med, har vi en enkel utæthed i taget som gør at der lejlighedsvis løber lidt vand ned i institutionen.

Dette er naturligvis uacceptablet, og vores udlejer har da også af flere omgange forsøgt at lokalisere utætheden - desværre uden held.

Vores udlejer er derfor pt. i gang med at fjerne store dele at faldunderlaget, og vil fortsætte med at fjerne underlag indtil utætheden er lokaliseret.
Der vil blive etableret nyt faldunderlag efter endt arbejde.

pædagogik

HIMMEL OG HAV

Overordnet tema i hele Columbus fra 1. september frem til 28. november er HIMMEL OG HAV.

Vi har besluttet at fortsætte alt det gode arbejde med temaet HIMMEL OG HAV hele efteråret 2014.
Listen af gode idéer er stadig lang og stuerne er efter en god sommer igen i gang med at planlægge.

Som tidligere vil I kunne følge med på stuernes 4-ugersplaner.

Pædagogik

Kolonimøde

Husk at det er i morgen torsdag d. 6. marts kl. 16:30 at der er infomøde vedrørende kolonien.
Mødet afholdes i caféen i Columbus Nord.

I vil have mulighed for at møde koloniholdet og stille spørgsmål til turen.
Vi glæder os til at se jer!

Pædagogik

Så er der Pejlemærker

I 2012 introducerede Københavns Kommune begrebet Pædagogiske Pejlemærker,
for at sikre pædagogisk kvalitet i alle dagtilbud.

Pejlemærkerne beskriver hvordan vi i Columbus til daglig arbejder med pædagogikken,
og vi har nu lagt det første pejlemærke på hjemmesiden.

Der vil komme i alt 6 pejlemærker og de vil være klar inden sommerferien.

Pædagogik

Koloni 2014

Så er det igen tid til at de største børnehavebørn skal på koloni.

I år foregår kolonien fra tirsdag d. 1.april til fredag d. 4.april, og turen går til Veddinge Bakker.

Alle koloniforældre inviteres hermed til informationsmøde torsdag d. 6. marts kl. 16:30 – 17:00 i Caféen i Nord, hvor I vil får udleveret praktisk information om kolonien.
Skulle I være forhindret i at komme til mødet vil I naturligvis kunne få informationen på stuen.

Socialt

Fastelavnshygge i Columbus

Tiden nærmer sig hvor Columbus kaster al pædagogik over bord og lader jeres børn slå på en tønde med en kølle.

Fredag d. 28. februar slår vi på tønde om formiddagen, og fra kl. 15.00 er alle forældre velkommen til at komme og smage vores berømte Columbus-fastelavnsboller.

Bollerne bliver rullet ind på stuen, så bare mødt veloplagt op - som I plejer - på jeres barns stue.

Bemærk at det kun er på Vesterbro at der er forældreboller.

Vel mødt :)

Bestyrelsen

Ændret lukkedag 2014

Vi har tidligere meldt ud at vi afholdte lukkedag 1. maj 2014.
Denne dato er blevet ændret, således at vi holder lukket 30. maj 2014 i stedet.

Datoen er rettet i vores online-kalender, så hvis du abonnerer på den skal I ikke foretage jer yderligere.

Men husk altså at rettet datoen hvis I manuelt har skrevet den ind en kalender.

Pædagogik

Projekt Tidlig Indsats

Columbus deltager i den kommende periode i et pilot projekt kaldet Projekt Tidlig Indsats.
Formålet med projektet er at optimere den pædagogiske tilgang til arbejdet med børn.
Projektet skal munde ud i, at vi som pædagoger bliver endnu dygtigere til at tilpasse og planlægge pædagogikken omkring børnene.

For Columbus betyder det, at alle børn der er 2 og 4 år i perioden 1. november 2013 til 30. januar 2014 er i fokus.
Det er den aldersgruppe vi afprøver det nye observationsskema på - og skulle man være nysgerrig på materialet så kom endelig forbi kontoret i Syd.

Kommunikation

Forældremøde

Så er det ved at være tid til forældremøde igen.

Mødet afholdes i Columbus Nord

torsdag d. 24. oktober kl. 17:30 - 19:30

Vel mødt.

Pædagogik

LYD

Overordnet tema i hele Columbus fra 1. september frem til 1. december, er LYD.

I vil opleve at stuernes planlagte aktiviteter i 4-ugersplanerne vil indeholde en masse der har elementer af lyd.

Hvis I har lyst til at være med, kan I jo tage temaet med hjem og fortsætte lydløjerne dér.

Idéen med et overordnet tema er at skabe en fælles ramme for hele Columbus, som vi kan boltre os i
Kreativitet og gode idéer har det med at sprudle indenfor en ramme, så tanken bag er at sætte endnu mere blus på det gode aktivitetsniveau i Columbus.

Sider