Pædagogik

Koloni 2014

Så er det igen tid til at de største børnehavebørn skal på koloni.

I år foregår kolonien fra tirsdag d. 1.april til fredag d. 4.april, og turen går til Veddinge Bakker.

Alle koloniforældre inviteres hermed til informationsmøde torsdag d. 6. marts kl. 16:30 – 17:00 i Caféen i Nord, hvor I vil får udleveret praktisk information om kolonien.
Skulle I være forhindret i at komme til mødet vil I naturligvis kunne få informationen på stuen.

Socialt

Fastelavnshygge i Columbus

Tiden nærmer sig hvor Columbus kaster al pædagogik over bord og lader jeres børn slå på en tønde med en kølle.

Fredag d. 28. februar slår vi på tønde om formiddagen, og fra kl. 15.00 er alle forældre velkommen til at komme og smage vores berømte Columbus-fastelavnsboller.

Bollerne bliver rullet ind på stuen, så bare mødt veloplagt op - som I plejer - på jeres barns stue.

Bemærk at det kun er på Vesterbro at der er forældreboller.

Vel mødt :)

Bestyrelsen

Ændret lukkedag 2014

Vi har tidligere meldt ud at vi afholdte lukkedag 1. maj 2014.
Denne dato er blevet ændret, således at vi holder lukket 30. maj 2014 i stedet.

Datoen er rettet i vores online-kalender, så hvis du abonnerer på den skal I ikke foretage jer yderligere.

Men husk altså at rettet datoen hvis I manuelt har skrevet den ind en kalender.

Pædagogik

Projekt Tidlig Indsats

Columbus deltager i den kommende periode i et pilot projekt kaldet Projekt Tidlig Indsats.
Formålet med projektet er at optimere den pædagogiske tilgang til arbejdet med børn.
Projektet skal munde ud i, at vi som pædagoger bliver endnu dygtigere til at tilpasse og planlægge pædagogikken omkring børnene.

For Columbus betyder det, at alle børn der er 2 og 4 år i perioden 1. november 2013 til 30. januar 2014 er i fokus.
Det er den aldersgruppe vi afprøver det nye observationsskema på - og skulle man være nysgerrig på materialet så kom endelig forbi kontoret i Syd.

Kommunikation

Forældremøde

Så er det ved at være tid til forældremøde igen.

Mødet afholdes i Columbus Nord

torsdag d. 24. oktober kl. 17:30 - 19:30

Vel mødt.

Pædagogik

LYD

Overordnet tema i hele Columbus fra 1. september frem til 1. december, er LYD.

I vil opleve at stuernes planlagte aktiviteter i 4-ugersplanerne vil indeholde en masse der har elementer af lyd.

Hvis I har lyst til at være med, kan I jo tage temaet med hjem og fortsætte lydløjerne dér.

Idéen med et overordnet tema er at skabe en fælles ramme for hele Columbus, som vi kan boltre os i
Kreativitet og gode idéer har det med at sprudle indenfor en ramme, så tanken bag er at sætte endnu mere blus på det gode aktivitetsniveau i Columbus.

Bestyrelsen

Lukkedage i 2014

OBS
Det har tidligere været meldt ud at vi afholdte lukkedag 1. maj 2014.
Denne dato er blevet ændret, således at vi holder lukket 30. maj 2014 i stedet.

Der er på bestyrelsesmødet d. 3. september blevet besluttet at afholde følgende ni lukkedage i 2014:

14. april
15. april
16. april
30. maj
5. juni
24. december
29. december
30. december
31. december

Update

Nyhedsbrev

Kære Forældre
En dejlig sommer er forbi og efteråret er over os.

Det har været en sommer med masser af sol, hyggelige sommerarrangementer i alle vores tre huse og velkommen til masser af nye familier.

Efteråret byder på introduktion af vores fællestema.
Det kører i perioden september til november hvor vi anser det for værende et internt pilotprojekt, som I selvfølgelig kan følge med i på daglig basis via 4-ugers planerne, dagssedler og dokumentation på stuerne.

Politikker

Retningslinier for badning i Columbus

Sommeren er over os, og vi har i dag opdateret vores medarbejderhåndbog med nogle retningslinier for brug af vand i forbindelse med badning.

Vi har valgt at være meget specifikke med vores retningslinier, så medarbejdere og forældre aldrig er i tvivl om hvad vi gør i forbindelse med vand.

Retningslinierne skal lige en tur rundt om vores MED-udvalg (Medindflydelse- og medbestemmelsesudvalg) efter sommerferien, men vi forventer ikke store ændringer i den forbindelse.

Pædagogik

Pædagogisk styringsværktøj i Columbus

For at sikre at vi kommer hele vejen rundt om alle de lovpligtige læreplanspunkter i vores arbejde, har vi lavet et dokumentationsskema som her fra juni bruges overalt i Columbus.

Vi har i et par år brugt skemaet i Columbus Nord og Lyngby, men nu bruges det altså af alle stuer.

Skemaet hænger tæt sammen med vores 4-ugersplaner og vores daglige dokumentation, i form af dagssedlen som I forældre kan læse på hjemmesiden og på stuens dør:

Sider