Socialt

Forældremøde torsdag afholdes i Columbus Nord

Det har ikke været muligt for os at finde større lokaler i lokalområdet, så vi afholder forældremødet hos os selv.

I skal derfor møde op i Columbus Nord som er bygningen med den store jerndør.

Vi ser hvordan det går og beklager på forhånd hvis I kommer til at opleve lidt pressede forhold.

Vel mødt torsdag kl. 18.00 - 20.00.

Opråb!

Problemer med telefonerne

Vi har i den seneste uges tid oplevet stigende problemer med vores mobiltelefoner; hakkende samtaler, mistede opkald, momentvis udfald og generelt dårlig dækning.

Jeg er i dialog med vores leverandør Telia om at få lokaliseret og løst problemet, og jeg håber at det er på plads inden længe.

Indtil da vil jeg bede om forståelse for at det kan være svært fange os (eller forstå os) på mobilerne.

Beklager ulejligheden.

Socialt

Efterårets forældremøde

Husk at der er forældremøde i torsdag d. 25. oktober.
Vi forventer at blive ret mange så vi er ved at finde et sted i nærheden af Columbus vi kan være - stand by :)

Praktisk

Gratis parkering ved Columbus kl. 6.00 - 20.00

De højere magter - der iblandt ParkZone - har lyttet og handlet.

Efter et par års forhandling er det nu muligt at parkere ved Columbus gratis en time med p-skive fra mandag - fredag kl. 6.00 - 20.00.

Tidligere startede den gratis parkering først kl. 9.00, hvilket selvsagt var ubelejligt for de af vores forældre der afleverer børn i automobil.

Det er vigtigt at I husker at sætte p-skiven dog, da bøderegnen ellers vil sætte hårdt ind.

Opråb!

Spor af rotter ved indgang i Columbus Syd

Vi har sent i går mandag konstateret spor af rotter i terrænniveau ved vores vuggestueindgang i Columbus Syd.

Vi er i dag i færd med at tage kontakt til udlejer og Center for Miljø med hensyn til bekæmpelse, og vi vil orientere så snart der er nyt.

Hvis I transporterer jeres børn i barnevogn eller klapvogn - eller barnet transporterer sig selv på sine fødder - er der ingen umiddelbar fare; men vær opmærksom på at der kan ligge rotteefterladenskaber på jorden ved indgangen.

Der er ikke blevet konstateret rotter eller spor i rotter i selv institutionen.

Ledelsen

Amerikanske studerende i Columbus

Kære Alle!

Idag siger vi igen velkommen til en lille flok amerikanske studerende fra DIS - Danish Institute for Study Abroad. Det er fem amerikanske piger som skal være i observationspraktik både på Vesterbro og i Lyngby. De bliver placeret på faste stuer således at Teleskopet, Kompasset og Lille Løve har praktikanter på Vesterbro, - I Lyngby deles stuerne om praktikbesøget.

De vil være på stuerne ca. 10 gange frem til december.

Ta godt imod dem.

Opråb!

Igen en brandalarm i Columbus Syd...

...men ingen grund til alarm.

Ca. kl. 15.45 gik brandalarmen og børn og personale evakuerede bygningen i god ro og orden.

Københavns Brandvæsen ankom hurtigt, og konstaterede at grunden til alarmen var to sensorer placeret i ovenlyset.
Sensorerne havde - i lighed med mange af os andre i Columbus Syd - reageret på de høje varmegrader i gangarealet.

Efter rådgivning fra brandvæsenet er de to sensorer nu frakoblet, og udlejer er blevet orienteret om problematikken og vi afventer en udbedring.

Update

Nyt fra Columbus, uge 28

Sommerferien er i fuld gang, men I skal ikke snydes for nyhedsbrevet.
I skal være søde at give besked til stuen inden kl. 9 hvis I ikke kommer som planlagt – det hjælper dem meget her i sommerferieperioden.
Vikardækning i sommerferieperioden varetages af kendte vikarer som har været tilknyttet Columbus længe.

Akustik i Syd
Lyden i Syd er blevet meget bedre og nye lydprøver viser at lyden på stuerne vil blive godkendt såfremt vi sætter nogle lydabsorberende opslagstavler op. Vi er i gang med at bestille tavler i samarbejde med bygherre.

Mad

Glad smiley til Lyngby

Siden fødevarekontrollens besøg i Lyngby 15. maj 2012, og den sure smile det besøg afstedkom, har vi arbejdet hårdt på at bringe alle forhold i orden.
Det er på alle måder ikke acceptabelt for os at trækkes med sådan en sur en ....

Da fødevarekontrollen så kom på opfølgningsbesøg d. 25. juni 2012 fik vi en ny fin smiley - og de takkede for det gode samarbejde.
Siden besøget er risikoanalysen også kommet på plads med stor hjælp fra Stine fra køkkenet i Columbus Syd.

Kreativt

Kunstner boltrer sig i Columbus Nord

Da vi slog dørene op i Columbus Syd i januar 2012, var det med kunst på væggene.

Alle de 10 børnegrupper og dele af fællesarealerne var blevet beriget med et maleri malet direkte på væggen, med motiver inspireret af Christoffer Columbus' rejser.

Kvinden bag malerierne er kunstner og illustrator Stine Aalykke, og vi var så glade for resultatet at vi bad hende om at lave nogle flere motiver, og det takkede hun ja til.

Sider