Mad

Ombygning af køkken i Nord

Vi får i denne uge ombygget køkkenet i Columbus Nord.

Ombygningen betyder at dagens ret i Nord er rugbrødsmadder - hele ugen.

Køkkenet bliver opgraderet med et helt nyt opvaskeanlæg, samt en stor konvektionsovn og en større røremaskine.

Det nye opvaskeanlæg vil spare alle der har deres gang i køkkenet for en del løft og en del arbejdsgange i forbindelse med at stille service i skabe og skuffer.

Arbejdet forløber indtil videre fuldstændigt efter planen, og vi forventer at køkkenet tages i brug igen mandag d. 17. december.

Bestyrelsen

Lukkedage i 2013

Der er på bestyrelsesmødet d. 17. oktober blevet besluttet at afholde følgende ni lukkedage i 2013:

25. marts
26. marts
27. marts
5. juni
23. december
24. december
27. december
30. december
31. december

Alle datoer er indskrevet i vores online-kalender, som du kan abonnere på i dit eget kalenderprogram.

Opråb!

Brandalarm i Columbus Nord

Vi havde i dag ca. kl. 10.20 en brandalarm i Columbus Nord, men der var ingen fare på færde.

Alarmen skyldtes naboen Rabens Saloners tyverisikringsanlæg, der fylder deres lokaler med ufarlig røg i tilfælde af indbrud.

I forbindelse med arbejde på systemet gik deres røganlæg i gang, og dele af røgen trængte ind på 1. sal i Columbus Nord hvorfor vores brandalarm blev aktiveret.

Ledelsen

Tak for forældremøde

Vi vil gerne sige tak for deltagelsen på forældremødet i går torsdag.

Der er i dag trillet enkelte konstruktiv-kritiske kommentarer til arrangementet ind fra et par forældre.

Kommentarerne går i store træk på at oplægget ikke var helt passende til en daginstitution, samt en manglende mulighed for dialog med pædagogerne på mødet.

Med hensyn til oplægget, så var det booket for at give et indblik i hvad personalegruppen har arbejdet med i de seneste måneder.

Socialt

Forældremøde torsdag afholdes i Columbus Nord

Det har ikke været muligt for os at finde større lokaler i lokalområdet, så vi afholder forældremødet hos os selv.

I skal derfor møde op i Columbus Nord som er bygningen med den store jerndør.

Vi ser hvordan det går og beklager på forhånd hvis I kommer til at opleve lidt pressede forhold.

Vel mødt torsdag kl. 18.00 - 20.00.

Opråb!

Problemer med telefonerne

Vi har i den seneste uges tid oplevet stigende problemer med vores mobiltelefoner; hakkende samtaler, mistede opkald, momentvis udfald og generelt dårlig dækning.

Jeg er i dialog med vores leverandør Telia om at få lokaliseret og løst problemet, og jeg håber at det er på plads inden længe.

Indtil da vil jeg bede om forståelse for at det kan være svært fange os (eller forstå os) på mobilerne.

Beklager ulejligheden.

Socialt

Efterårets forældremøde

Husk at der er forældremøde i torsdag d. 25. oktober.
Vi forventer at blive ret mange så vi er ved at finde et sted i nærheden af Columbus vi kan være - stand by :)

Praktisk

Gratis parkering ved Columbus kl. 6.00 - 20.00

De højere magter - der iblandt ParkZone - har lyttet og handlet.

Efter et par års forhandling er det nu muligt at parkere ved Columbus gratis en time med p-skive fra mandag - fredag kl. 6.00 - 20.00.

Tidligere startede den gratis parkering først kl. 9.00, hvilket selvsagt var ubelejligt for de af vores forældre der afleverer børn i automobil.

Det er vigtigt at I husker at sætte p-skiven dog, da bøderegnen ellers vil sætte hårdt ind.

Opråb!

Spor af rotter ved indgang i Columbus Syd

Vi har sent i går mandag konstateret spor af rotter i terrænniveau ved vores vuggestueindgang i Columbus Syd.

Vi er i dag i færd med at tage kontakt til udlejer og Center for Miljø med hensyn til bekæmpelse, og vi vil orientere så snart der er nyt.

Hvis I transporterer jeres børn i barnevogn eller klapvogn - eller barnet transporterer sig selv på sine fødder - er der ingen umiddelbar fare; men vær opmærksom på at der kan ligge rotteefterladenskaber på jorden ved indgangen.

Der er ikke blevet konstateret rotter eller spor i rotter i selv institutionen.

Ledelsen

Amerikanske studerende i Columbus

Kære Alle!

Idag siger vi igen velkommen til en lille flok amerikanske studerende fra DIS - Danish Institute for Study Abroad. Det er fem amerikanske piger som skal være i observationspraktik både på Vesterbro og i Lyngby. De bliver placeret på faste stuer således at Teleskopet, Kompasset og Lille Løve har praktikanter på Vesterbro, - I Lyngby deles stuerne om praktikbesøget.

De vil være på stuerne ca. 10 gange frem til december.

Ta godt imod dem.

Sider