Praktisk

Lukkedage

Vi minder om at Børnehuset Columbus har Kr. Himmelfarts-lukket to dage i den kommende uge:
d. 17. og 18. maj 2012.
Vi ses igen mandag d. 21. maj 2012

Praktisk

Børneulykkesforsikringer

Kære alle forældre i Børnehuset Columbus,

I december 2011 har Indenrigsministeriet vurderet at det ikke er lovligt at kommunerne afholder udgifter til børneulykkesforsikringer i daginstitutioner.

De selvejende paraplyer har efterfølgende via DLO været i kontakt med Ministeriet for Børn og Undervisning for at sikre om det også var gældende for det selvejende område, da vi jo er selvstændige juridiske enheder.

Update

Nyt fra Columbus uge 17

…lettere forsinket

Nyhedsbrevet er denne gang lettere forsinket, da vi gerne vil give jer senest nyt fra dagens byggemøde med bygherre og Københavns Kommune.
Samtidig vil vi gerne sige tak for et rigtig godt forældremøde og alle de positive tilbagemeldinger som både vi og alle stuerne har fået.

Update

Nyt fra Columbus, uge 16

Legepladsen i Syd
Vi afventer noget yderligere udbedring af faldunderlag, men bruger pt. legepladsen.
Endnu ingen tidsplan for udbedring af faldunderlaget.

Update

Weekendhilsen for uge 15

Legepladsen
I påsken blev legepladsen repareret. Faldunderlaget blev genetableret og andre ændringer fandt sted. Desværre er det ikke blevet repareret som aftalt og derfor har vores arkitekt ikke godkendt arbejdet. Dette betyder at arbejdet skal gøres om og vi afventer en plan for det. Imellem tiden bruger vi legepladsen i de perioder hvor det er forsvarligt og benytter os ellers af de ekstra ressourcer fra pædagogisk vikarbureau, vi har fået tilført.

Socialt

Forældremøde

Kære Alle

Så er det blevet tid til årets første forældremøde - det første efter udvidelsen af Børnehuset Columbus.

Tirsdag d. 24. april 2012 kl 18 - 20

Mødet vil foregå ude på de enkelte stuer, så I som forældre får mulighed for at hilse på hinanden.
I vil blive præsenteret for stuens planer - og visionerne for Columbus SYD.

Vi glæder os til at se jer alle

Kommunikation

Så er der der adgang til dagssedler!

...eller fra i morgen fredag i hvert fald.
Alle forældre i Columbus vil fredag modtage et login til den nye hjemmeside.

Det betyder at I vil kunne læse dagssedlen for den stue jeres barn går på, samt se billeder af alle stuens børn.

Ingen udefrakommende vil kunne se dagseddel eller billeder uden brug af login, så pas godt på det.

Spørg på stuen efter login - så vil de søde mennesker dér udlevere det til jer.

Jeg skal beklage den relativt lange periode der gået hvor I ikke har haft adgang til dagssedler; det skyldes en forsinkelse i den tekniske løsning.

Update

Nyt fra Columbus Syd, uge 12

Så er det tid til endnu en weekendhilsen og en update på tilstandene i Columbus Syd.

Nyansættelser
Vi har i dag afholdt ansættelsessamtaler, og har efterfølgende ansat 2 pædagoger, til henholdsvis Kompasset og Sejlet.
Hold øje med opslag på stuen, eller spørg de gode mennesker på stuerne om detaljer.

Legepladsen
Vi forventer fortsat at tage legepladsen i brug efter påske; fra på mandag går håndværkere i krig med at genetablere faldunderlag deroppe.

Update

Nyt fra Columbus Syd, uge 11

Her er en weekendhilsen og lidt info om hvad der rører sig lige nu.
Vi vil det næste stykke tid komme med noget info hver fredag så I kan følge med i hvordan hverdagen former sig her i den nye afdeling.

Pædagogisk dokumentation
I dag er der blevet sat rammer op på alle stuernes døre.
Rammerne på ydersiden vil fra i dag indeholde en dagseddel fra stuen, som fortæller hvad de har beskæftiget sig med i løbet af dagen.
Rammen på indersiden er planlagt til at indeholde en 4-ugers planlægning med et fast læreplansfokuspunkt.

Praktisk

Lukkedage i påsken

Vi minder alle om at Børnehuset Columbus er lukket de tre dage op til påske, - d. 2.-4. april 2012.
Vi ses igen tirsdag d. 10. april 2012.

Se i øvrigt vores nye elektroniske kalender her på hjemmesiden.

Som noget nyt har du også mulighed for at abonnere på kalenderen, sådan at lukkedage og arrangemter i Columbus vil optræde i din egen elektroniske kalender.

Sider