Sommerferiepasning 2020

Københavns Kommune anbefaler fortsat at byens institutioner som led i effektiviseringsbesvarelser

afholder tre feriepasningsuger i sommeren 2020.

Alle institutioner i Københavns Kommune kommer altså også i år til at holde lukket i sommerperioden

og samle børn med behov for pasning i endnu ikke udvalgte institutioner.

I Netværket Flora, som Columbus er en del af, har vi valgt ugerne 29, 30 og 31 som feriepasningsuger,

da det er typiske ferieuger med lav belægning.

Det betyder at vores faste medarbejdere som udgangspunkt skal afholde deres sommerferie i disse uger.
Vi kan endnu ikke sige hvilke institutioner der vil holde åbent i de tre udmeldte uger.

I vil om kort tid få udleveret feriesedler, så vi efterfølgende kan danne os et overblik over hvor

mange af jer der holder ferie i de tre uger.

Vi vil bede jer være så præcise med ferietilmeldingen som muligt, så vi har mulighed for at være

så nøjsomme som muligt med vores medarbejderressourcer, da effektiviseringsbesvarelsen jo

allerede er gennemført – det vil sige at pengene allerede er fjernet fra vores budget.

Vi håber igen i år på jeres opbakning til feriepasningen.

Share this story