Krop og Bevægelse

Overordnede mål i forhold til krop og bevægelse

Børnene i Columbus:
– danner sociale fællesskaber og udvikler sociale kompetencer gennem bevægelseslege
– udvikler selvværd gennem fysisk udfoldelse
– oplever glæden ved bevægelse
– er selvhjulpne
– har alderssvarende motoriske og sansemotoriske færdigheder
– er kropsbevidste
– har en viden om vigtigheden af sund kost og motion i hverdagen

Konkrete mål i forhold til krop og bevægelse

For børn i alderen 0 – 3:
– deltager i fysiske aktiviteter f.eks. bevægelseslege
– kan slå en koldbøtte, hoppe og trille.
– kan selv tage tøj og ble af og på
– kan selv gøre opmærksom på når det trænger til en ren ble
– henter selv service og sætter på plads, hælder vand op, øser op, kan spise med ske og gaffel.
– leger med puslespil m.m.
– bliver i værkstedet præsenteret for en række forskellige materialer
– går ture på forskellige underlag og kan gå op af en lille bakke
– ved hvad de forskellige legemsdele hedder
– spiser frugt og grøntsager og præsenteres for sund og varieret kost

For børn i alderen 3 – 6:
– deltager i fysiske aktiviteter f.eks. bevægelseslege
– kan hoppe på et ben, gadedrengeløb, kaste og gribe.
– er selvhjulpne i forbindelse med måltidet, garderoben og ved toiletbesøg
– kan klippe efter skabelon
– kan skrive eget navn og holde rigtigt på et skriveredskab
– kan gå længere ture
– har et basalt kendskab til kroppens funktioner, f.eks. mave, hjerte, lunger, knogler
– kender egne grænser i forhold til lege
– kan finde ro
– spiser frugt og grøntsager og præsenteres for sund og varieret kost

Sådan ved vi at vi er på rette vej

Hos børn i alderen 0 – 3:
– børnene deltager på hver sin måde og vi giver plads til at børnene kan være observerende deltagende i aktiviteter
– vi oplever at børnenes grænser rykker sig og at børnene viser interesse for aktiviteten
– børnene tør begive sig ud i fysiske aktiviteter og er vedholdende

Hos børn i alderen 3 – 6:
– børnene deltager på hver sin måde og vi giver plads til at børnene kan være observerende deltagende i aktiviteter
– vi oplever at børnenes grænser rykker sig og at børnene viser interesse for aktiviteten
– børnene tør begive sig ud i fysiske aktiviteter og er vedholdende
– børnene finder ro når der er hvil

Sådan når vi målene

Fælles:
Bevægelseslege ud fra de fire fokuspunkter; socialt, fysisk, psykisk, kognitivt
Columbusløbet – en årlig idrætsdag
Gåture ud af huset
Opfordret og udfordret til hele tiden at flytte grænsen for, hvad de selv kan.
Ved måltidet tales der om sundhed og børnene opfordres til at smage på al mad

For børn i alderen 0 – 3:
Indendørsaktiviteter: Lege med kartoffelmel, maling, modellervoks, klippe, tegne med farve og kridt, konstruktionslegetøj, puslespil
Udendørsaktiviteter: Lege i vandpytter, gå på bakker, lege i sand, gynge, rutsje, hoppe, løbe

For børn i alderen 3 – 6:
Indendørsaktiviteter: Bagning, klippe og klistre, perleplader, perler på snor, klippe efter skabelon, male, tegne, konstruktionslegetøj
Udendørsaktiviteter: Længere gåture, boldspil, hinke, gynge, rutsje, hoppe, løbe
Hvil

Sådan dokumenterer vi

Dagssedler hvor dagens pædagogiske aktiviteter beskrives
Vi benytter billeder med tekst kombineret med børnenes produkter
Praksisfortællinger

Sådan evaluerer vi

Vi evaluerer det enkelte barns udvikling i forhold til læreplanens mål og aktiviteter på stuemøde med referat
Vi benytter det obligatoriske trivselsmateriale ”Tidlig opsporing”