Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnede mål i forhold til kulturelle udtryksformer og værdier

Børnene i Columbus:
– kender til forskellige kulturelle og kunstneriske udtryksformer, så som dans, musik, billedkunst og teater
– kender til de danske højtider
– er blevet præsenteret for andre kulturer
– er blevet præsenteret for digitale medier så som iPads

Konkrete delmål i forhold til kulturelle udtryksformer og værdier

Børn i alderen 0-3 år:
– har afprøvet et instrument, har prøvet at male, fået læst bøger højt, oplevet dukketeater, været på biblioteksbesøg, været på museumsbesøg
– kender til højtider
– har oplevet andre kulturer gennem mad, musik m.m.
– har prøvet at lege med en iPad

Børn i alderen 3-6 år:
– har været med at til spille musik, og har deltaget i arrangementer som teater, udstillinger eller koncerter
– har været udøvende deltagere i en teaterforestilling, Lucia-optog, sang for forældre e.lign.
– har lavet figurer i forskellige materialer
– har en forståelse for højtiderne
– har fået indblik i andre kulturer
– har været med til at skabe et produkt på eller med en iPad

Sådan ved vi at vi er på rette vej

Hos børnene i alderen 0-3 år:
– viser glæde ved kendt musik
– er trygge ved kreative aktiviteter
– er trygge ved udklædte mennesker
– eksperimenterer med udklædning
– viser nysgerrighed for nyt og anderledes mad
– viser interesse og genkendelighed for iPads

Hos børnene i alderen 3-6 år:
– efterspørger selv materialer til kreative udfoldelser
– kan huske dele af eller hele sange
– laver uopfordret teater og rollelege
– snakker om andre lande og kulturer
– ved besked om andre landes mad
– efterspørger aktiviteter på iPad

Sådan når vi målene

For børn i alderen 0-3 år:
– sanglege
– dans
– fællessang med instrumenter
– dialogisk læsning
– farvekendskab
– kreative aktiviteter, så som tegne, male, klippe-klistre
– synge højtidssange
– kirkebesøg
– børnene udklædes til fastelavn
– der smages på udenlandsk mad
– eksperimenterer med udtryk på iPad

For børn i alderen 3-6 år:
– sanglege
– lærer sangtekster
– dans
– fællessang med instrumenter
– laver selv instrumenter
– dialogisk læsning
– farvekendskab
– kreative aktiviteter, så som tegne, male, klippe-klistre
– kendskab til grundfarverne og forskelle i materialer
– synge højtidssange
– der fortælles om højtidernes oprindelse
– kirkebesøg
– børnene udklædes til fastelavn
– der smages på udenlandsk mad
– fortæller historier ud fra fantasi og rekvisitter
– eksperimenterer med udtryk på iPad
– er medskabende i film o. lign. på iPad

Sådan dokumenterer vi

Dagssedler hvor dagens pædagogiske aktiviteter beskrives
Billeddokumentation kombineret med tekst og eventuelt videoklip
Udstillinger af kreative produkter

Sådan evaluerer vi

Vi evaluerer vores planlagte aktiviteter ifm. udarbejdelse af næste 4-ugersplan