Sociale kompetencer

Overordnede mål i forhold til sociale kompetencer

Børnene i Columbus indgår aktivt i positive børnefællesskaber som socialt kompetente og anerkendende mennesker.

Konkrete delmål i forhold til sociale kompetencer
For børn i alderen 0 – 3:
– kan hjælpe og trøste hinanden
– kan knytte sig til de voksne, som er i deres nærhed og til andre børn
– kan tage imod trøst fra de voksne på stuen
– kan vente til det bliver deres tur

For børn i alderen 3 – 6:
– kan sætte sig i andres sted
– kan knytte venskaber til andre børn og positive relationer til voksne
– kan samarbejde og deltage aktivt i beslutningsprocesser og kender til demokratiske værdier

Sådan ved vi at vi er på rette vej

Hos børn i alderen 0 – 3:
Vi kan se at børnene ved den voksnes hjælp kan forstå, når et andet barn er ked af det, glad eller vred
Vi kan se at børnene søger hinanden, ligesom de søger de voksne for både trøst og leg
Vi kan se, at børnene stiller sig i kø og venter til det bliver deres tur

Hos børn i alderen 3 – 6:
Vi kan se at børnene viser forståelse for andre børns handlinger og følelser
Vi kan se at børnene indgår i fælles lege og knytter venskaber, og at alle børn har mindst én nær ven.
Vi kan se at børnene både kan være midtpunkt og del af en gruppe

Sådan når vi målene

For børn i alderen 0 – 3:
Vi vil opfordre børnene til at hjælpe hinanden, f.eks. ved at lære dem at bede om frugtfadet og sende frugtfadet videre, når der spises fælles frugt
Vi vil sammensætte børnene i små grupper efter interesser og venskaber
Vi vil indgå i leg med børnene i små grupper for at vise børnene, hvordan man leger sammen
Vi igangsætter sociale lege hvor børnene f.eks. skal vente på tur

For børn i alderen 3 – 6:
Vi vil hjælpe børnene med at tale om og udtrykke følelser blandt andet via dialogisk læsning, leg og samtale
Vi vil tale med børnene om betydningen af at have venner og om betydningen af fællesskab
Vi vil planlægge aktiviteter og lege hvor fællesskabet vægtes højt, for eksempel aktiviteter hvor børnegruppen skal samarbejde
Vi vil lade børnene forsøge at løse deres indbyrdes konflikter selv, så begge parter kommer ud af konflikten på en konstruktiv måde
Vi benytter os af materialet ”Fri for mobberi” fra Mary Fonden og Red Barnet

Sådan dokumenterer vi

Dagssedler hvor dagens pædagogiske aktiviteter beskrives
Billeddokumentation kombineret med tekst
Børnenes tegninger evt. kombineret med tekst
Praksisfortællinger

Sådan evaluerer vi

Vi evaluerer vores planlagte aktiviteter ifm. udarbejdelse af næste 4-ugersplan

Løbende evaluering på baggrund af dialog og refleksion på stuemøder af vores aktiviteter og handlinger. Dokumentationen kan inddrages i evalueringen.