Årstema

Columbus’ tema frem til sommeren 2023 vil være

”Vores jord”

I vil opleve at stuernes planlagte aktiviteter i 4-ugersplanerne vil indeholde en masse elementer

som relaterer sig til ”Vores jord”. Det er et yderst bredt begreb som giver grobund for mange

pædagogiske vinkler og aktiviteter – kun fantasien sætter grænsen.

Hvis I har lyst til at være med, kan I jo tage temaet med hjem og fortsætte snakken om vores jord dér.

Idéen med et overordnet tema er at skabe en fælles ramme for hele Columbus, som vi kan boltre os i.

Kreativitet og gode idéer har det med at sprudle indenfor en ramme, så tanken bag vores årlige

temaer er at sætte endnu mere blus på det gode aktivitetsniveau i Columbus.

 

Share this story