Forældrepartnerskab – forældresamarbejde

Hvad mener vi

Forældresamarbejde er hvad der forgår mellem institution og familie og betragtes i Columbus som en af hjørnestenene i vores arbejde med børn.

Al arbejde i Columbus er med fokus på barnets trivsel og læring – og at lykkes med det kræver et samarbejde mellem forældre og medarbejdere – et forældrepartnerskab.

Et gensidigt respektfuldt forhold mellem forældre og medarbejdere er grundlaget for den daglige, konstruktive dialog om barnets trivsel i institutionen, idet forældresamarbejdet binder barnets to verdener sammen og skaber sammenhæng og kontinuitet for barnet.

Vi bestræber os på at imødekomme den enkelte families individuelle behov, men forventer omvendt forældrenes imødekommenhed i forbindelse med at vores arbejde også omhandler tilrettelæggelse af en hel børnegruppes trivsel og læring.

Opstart og samtaler

Den første kontakt mellem Columbus og familien, er et velkomstbrev afsendt af den pågældende stue som barnet skal starte på. I brevet opfordres familien til at kontakte stuen direkte så der kan laves en aftale om barnets opstart.

Alle familier tilbydes en samtale efter cirka 3 måneder i Columbus.
Denne samtale tager afsæt i barnets første tid i institutionen, og er en mulighed for både medarbejdere og familie til at få afklaring på eventuelle spørgsmål.

Desuden tilbyder vi samtaler hvert år omkring barnets fødselsdag, samt en 5-års-statussamtale hvor der tales om den kommende skolestart.

Der er naturligvis altid mulighed for at bede om en ekstra samtale ved behov.
Dette gælder såvel familien som medarbejderne.

Alle medarbejdere benytter et standardiseret samtalemateriale som udgangspunkt for samtalerne – dette for at sikre den samme grundlæggende kvalitet ved alle samtaler.

Forældreinddragelse

Vi vil gerne inddrage forældre i det daglige pædagogiske arbejde.
Vi er altid åbne for at forældre kan deltage på ture, og inddrager gerne forældre i vores temaarbejde hvor det er relevant.

Vi vil gerne blive bedre til at opfordre forældre til at deltage i det daglige pædagogiske arbejde med deres ressource, da vi mener alle forældre har baggrunde og interesser der med fordel kan benyttes i det pædagogiske arbejde.
Samtidig ser vi deltagelse som en styrkelse af samarbejdet mellem hjem og institution.

Sociale arrangementer

Vi afholder flere gange årligt fastlagte, sociale arrangementer for alle familier i Columbus; blandt andet fastelavn, sommerarrangement og julearrangement.

Derudover kan alle stuer arrangere forældrekaffe efter eget ønske.
Forældre er også velkomne til at arrangere forældrekaffe.

Vi ser det som vores ansvar at informere om arrangementerne og opfordre til deltagelse, men vi mener at en vigtig del af forældresamarbejdet er at anerkende den enkelte families ressourcer og behov og har derfor forståelse for at familier ikke altid kan deltage.

Forældrebestyrelse og forældremøder

Som selvejende institution har vi en såkaldt en-streget bestyrelse, der fungerer både som virksomhedsbestyrelse med overordnet økonomisk ansvar og som forældrebestyrelse.

Forældre i Columbus kan henvende sig til bestyrelsens forældrerepræsentanter hvis de ønsker emner taget op på bestyrelsesniveau, men vi foretrækker naturligvis at ledelsen kontaktes først med henblik på en afklaring om det er nødvendigt at emnet behandles på bestyrelsesniveau.

Columbus afholder forældremøde 2 gange om året.
Det ene møde bruges til valg til bestyrelsen, samt stueforældremøder.
Det andet møde bruges til et oplæg med pædagogisk indhold.