Forældrepartnerskab – forældresamarbejde

Hvad mener vi
Forældresamarbejde er det samspil der er mellem institution og familie – og betragtes i Columbus som en af hjørnestenene i vores arbejde med børn.

Al arbejde i Columbus er med fokus på barnets trivsel og læring – og at lykkes med det kræver et samarbejde mellem forældre og medarbejdere – et forældrepartnerskab.

Et gensidigt respektfuldt forhold mellem forældre og medarbejdere er grundlaget for den daglige, konstruktive dialog om barnets trivsel i institutionen, idet forældresamarbejdet binder barnets to verdener sammen og skaber sammenhæng og kontinuitet for barnet.

Vi bestræber os på at imødekomme den enkelte families individuelle behov, men forventer omvendt forældrenes imødekommenhed i forbindelse med at vores arbejde også omhandler tilrettelæggelse af en hel børnegruppes trivsel og læring.

Opstart og samtaler
Den første kontakt mellem Columbus og familien, er et velkomstbrev afsendt af den pågældende stue som barnet skal starte på. I brevet opfordres familien til at kontakte stuen direkte så der kan laves en aftale om barnets opstart.

Alle familier tilbydes en samtale efter cirka 3 måneder i Columbus.
Denne samtale tager afsæt i barnets første tid i institutionen, og er en mulighed for både medarbejdere og familie til at få afklaring på eventuelle spørgsmål.

Desuden tilbyder vi samtaler hvert år omkring barnets fødselsdag, samt en 5-års samtale hvor der tales om den kommende skolestart.

Der er naturligvis altid mulighed for at bede om en ekstra samtale ved behov.
Dette gælder såvel familien som medarbejderne.

Alle medarbejdere benytter et standardiseret samtalemateriale som udgangspunkt for samtalerne – dette for at sikre den samme grundlæggende kvalitet ved alle samtaler.

Forældreinddragelse
Vi vil gerne inddrage forældre i det daglige pædagogiske arbejde.
Vi er altid åbne for at forældre kan deltage på ture, og inddrager gerne forældre i vores temaarbejde hvor det er relevant.

Når det giver mening opfordrer vi forældre til at deltage i det daglige pædagogiske arbejde med deres ressourcer, da vi mener alle forældre har baggrunde og interesser der med fordel kan benyttes i vores pædagogiske arbejde.
Samtidig ser vi deltagelse som en styrkelse af samarbejdet mellem hjem og institution.

(06/2021)