Sammenhæng –

også i overgange

Pejlemærket:

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

(Kilde: Københavns kommune)

En overgang er et skifte i barnets liv fra hjem til daginstitution, fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skole og fritidsordning.

Det gode samarbejde institution og familie imellem er, i vores erfaring, med til at lette overgangene barnet skal igennem fra det starter i vuggestuen til det lander i skolesystemet.

Pejlemærke

Sammenhæng

- også i overgange

Når et barn starter i vuggestuen, skal der være god tid til at modtage den nye familie. Vi ved, hvor vigtigt det er, at der helt fra start skabes et godt fundament for det fremtidige samarbejde.

Hele familien skal opleve Columbus som trygge rammer – ikke kun barnet. De trygge rammer skaber vi ved at være nærværende, lyttende og spørgende. Vi viser oprigtig interesse i barnets hverdag og rutiner derhjemme.

Vuggestuestart

Fra vuggestue til børnehave

De fleste overgange fra vuggestue til børnehave foregår internt.

I tiden op til skiftet sørger vi for, at barnet kommer på besøg i sin børnehavestue så ofte som muligt sammen med en pædagog og måske nogle andre børn fra vuggestuen. Barnet skal føle sig tryg ved de nye børn og det nye personale i børnehaven. Og her er en glidende overgang en rolig måde at stifte bekendtskab med alt det nye. Forældrene opfordres også til at besøge den nye børnehavestue, inden deres barn starter.

Pædagogerne fra barnets vuggestue vil dele relevant viden om barnet og familien med børnehavestuen for at støtte den glidende overgang og opnå en god forståelse.

Kommer barnet fra en anden institution er der ikke samme muligheder for at modtage viden om barnet og familien på forhånd. Derfor efterspørger vi gerne en skriftlig overlevering fra institutionen. På den måde vil starten i børnehaven i højere grad foregå som ’Vuggestuestart’, som beskrevet i sidste afsnit.

Alle kommende skolestartere deltager i et fast skoleforberedende forløb kaldet ’storegruppen’. Typisk opdeler vi den samlede gruppe af skolestartere i mindre grupper, som hver har en fast pædagog tilknyttet.

En af vores afdelingsledere er overordnet ansvarlig for aktiviteterne i storegruppen. Der er tre faste temaer, som aktiviteterne tager afsæt i:

  • Det forpligtende fællesskab, konfliktcirklen og motorik
  • ’Mig selv’
  • Matematisk opmærksomhed

For at stille nysgerrigheden og forberede børnene på det kommende skoleliv, besøger storegrupperne en skole og en fritidsordning i lokalområdet.

Inden barnet starter i skole, udarbejder vi en vidensoverdragelse, som sendes til skolen/fritidsordningen. Overdragelsen er skriftlig og foregår i samarbejde med forældrene.

Fra børnehave til skole