Bestyrelsen

Bestyrelsen

Vores bestyrelse er enstrenget og består af en formand, en næstformand, tre forældrerepræsentanter og to udpegede LDD-mandater.

Bestyrelsen fungerer som virksomhedsbestyrelse med et overordnede økonomiske ansvar. Den pædagogiske linje er uddelegeret til den daglige ledelse.

Børnehuset Columbus er en selvejende daginstitution og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og administreres af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner - LDD.

Spørgsmål til den daglige drift kan rettes til:

Leder Charlotte Rieck 2788 8216

Afd. Leder Syd Lisbeth Nielsen 2788 8215

Afd. Leder Nord Sine Christoffersen 2788 8214

Adf. Leder Lyngby Nanna Møller 2788 8209

Bestyrelsen 2023

Formand, udpeget LDD-mandat, Christen Bagger

Udpeget LDD-mandat, Lone Ring

Udpeget LDD-mandat suppleant, Dorthe Filtenborg

Næstformand, Louisa Raith Sørensen

Forældrerepræsentant Delicia Mofjeld