Hvis jeres

barn bliver syg

Hvis jeres barn bliver syg

Hvis jeres barn er syg kan vi ikke modtage det i Columbus.
Får barnet det skidt op af dagen, ringer vi selvfølgeligt til jer, så I kan komme og hente hurtigst muligt.


Et lille barn bruger mange kræfter på at forholde sig til mange andre børn og voksne, så I vil kunne opleve at jeres barn får det bedre allerede når I kommer hjem, men netop at komme hjem er at give et sygt barn den fornødne ro og omsorg.

Ved sygdom skal I kontakte stuen ved at ringe eller sende en SMS.
For at begrænse spredning af smitsomme sygdomme må jeres barn først komme i Columbus igen, når det ikke længere smitter. Hvis jeres barn møder i Columbus uden at være helt rask har det nedsat modstandskraft og dermed større risiko for at pådrage sig en anden sygdom.


Efter sygdom bør jeres barn have en hel dag hjemme hvor barnets almene tilstand er ok.

Jeres barn betragtes som rask igen når det kan deltage i stuens hverdagsaktiviteter som det plejer.

Vores retningslinjer for hvornår et barn må komme i Columbus er de samme som de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis I vil læse mere så har vi en side der handler om hygiejne og sygdom.

Som udgangspunkt giver vi ikke medicin til børn; dog undtaget i forbindelse med kroniske lidelser, samt akut sygdom såsom feberkrampe.


Der skal vedlægges en anvisning fra lægen med udførlig vejledning for brug af medicinen.