Den styrkede pædagogisk læreplan

Vi har ultimo 2019 udarbejdet den første version af vores styrkede pædagogiske læreplan – som indeholder både vores pædagogiske grundlag og beskrivelse af vores arbejde med de konkrete læreplanspunkter.

Denne version dækker fint hvad vi står for og hvordan vi arbejder, men da arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er en proces der fortsætter i 2020 vil der løbende komme tilføjelser og tilrettelser.

Den nuværende version kalder vi 0.3 og du kan læse den her (PDF).

Interesserede kan desuden læse lovteksten bag læreplanerne i Dagtilbudslovens § 8.