Den styrkede

pædagogisk læreplan

I 2004 blev den oprindelige pædagogiske læreplan indført ved lov i Danmark. I hele 2016 samt en stor del af 2017 blev læreplanen politisk revideret og udkom i en styrket udgave via Bekendtgørelsen om en styrket pædagogisk læreplan gældende fra sommeren 2018. Der blev afsat to år –til udgangen af 2020 – tilimplementering af den styrkede pædagogiske læreplan ude i de danske dagtilbud.

Ethvert dagtilbud – hermed også Børnehuset Columbus – har til opgave atoversætte den nationale rammesætning til en lokal forståelse, der omsættestil læringsmiljøer med høj kvalitet og en pædagogisk kvalificeret hverdagspraksis, som har afsæt i målene for børnenes brede læring.

Ligeledes skal den pædagogiske hverdagspraksis systematisk dokumenteres til brug for opbygning af og arbejdet med en evalueringskultur.Det skal den for at sikre kvaliteten i institutionen. Forældrene inddrages som de tætteste samarbejdspartnere omkring børnenes brede læring. Det er et helt uundgåeligt samarbejde, som vægtes højt.

Den styrkede pædagogiske læreplan har et pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer og tolv nationale retningsgivende mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og målene for børnenes brede læring.

I vores styrkede pædagogiske læreplan kan du derfor dykke ned i vores pædagogiske praksis, få udfoldet vores læringsmiljøer og få et detaljeret indblik i vores børnesyn og børnemiljøer, vores tilgang til forældresamarbejdet og hvordan vi bruger vores dejlige nærmiljø.

Alle elementer i denne læreplan udgør, hvad vi gør, hvorfor vi gør det – og ikke mindst – hvordan vi skaber det bedste børnehus for Columbus’ børn.

Indledning

Om Columbus

Vi er et børnehus med stærke holdninger. Vi har nemlig taget stilling til, hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for et rart og udviklende hverdagsliv i Columbus.

Vi synes, det er vigtigt, at børn får lov at være børn.Og det kan de være, nårde voksne er tydelige i deres forventninger.Tydelighed er med til at sikre, at børnene føler sig trygge og oplever omsorg. Og med tydelighed som udgangspunkt er børnene en del af en demokratisk institution med en høj grad af medbestemmelse. Det skal være trygt at sige sin mening og kunne udtrykke, hvordan man har det.

Børnene indgår i et inddragende og trygt lærings- og dannelsesmiljø. Vi har indrettet Columbus ud fra æstetiske principper, der sørger for at børnene kan overskue og roligt indgå i de læringsmiljøer, vi har skabt. For når rammerne er rolige, så er børnene det som regel også. Det er vores oplevelse.