At starte i

børnehave i Columbus

Columbus er en integreret institution og derfor rykker jeres barn automatisk op i børnehave hos os.


I kan på ethvert tidspunkt ønske at jeres barn skal i børnehave på en bestemt stue, og det vil derefter blive noteret. Det er vigtigt for os at understrege at det er en ønskeliste, og at I ikke kan være sikre på en plads på denne stue; det kommer an på om der er plads når jeres barn skal rykke og vi går striks efter barnets fødselsdato. Dog er der en søskendefordel hvis man allerede har et barn på den pågældende stue.

Når vi har fundet en børnehaveplads til jeres barn vil der blive hængt et velkomstbrev op i barnets garderobe, med kontaktoplysninger til jeres nye stue.
Vuggestuen vil også besøge børnehaven så jeres barn lærer stuen, børnene og de nye pædagoger at kende. Dette er med til at give jeres barn en god og tryg start på børnehavelivet.

Der er naturligvis indkøring i børnehaven også. Forvent som forældre at bruge en lille uges tid til det og aftal detaljerne med stuen.
Efter den første uges tid er de fleste børn helt trygge ved de nye voksne, børn og rutiner og kan overskue at være en hel dag i børnehaven.

Hvis I har fået en plads i børnehaven i Lyngby skal I kontakte dem og aftale et besøg og tale nærmere om indkøring.

Hvis I har fået tildelt en børnehaveplads direkte fra Pladsanvisningen så skal I ringe på vores hovednummer og aftale nærmere omkring opstart.

At starte i børnehave i Columbus