Sådan

sejler skibet

Sådan sejler skibet

Vi er i alt 63 medarbejdere, der sætter retningen i Columbus og får skibet til at sejle.

På alle stuer med få undtagelser er der to uddannede pædagoger og én medhjælper – og som udgangspunkt er alle medarbejdere i Columbus ansat på fuld tid. Desuden har hver afdeling en ekstra medhjælper ansat, som kan træde til ad hoc, når der er behov.

Hver af vores tre afdelinger har afdelingsledere og hvert sit produktionskøkken, hvor der er ansat køkkenledere.

Vi har udpeget særlige pædagoger, som er ansvarlige for arbejdet med børns sprog. Det sammem gør sig gældende for arbejdet med børns motoriske udvikling. Dette er muligt igennem løbende efteruddannelse via uddannelsestilbud fra blandt andet Børne- og Ungdomsforvaltningen i

Københavns Kommune (BUF Akademi).

Vi opkvalificerer vores viden kontinuerligt

Vi afholder også efteruddannelse internt i Columbus. Her inviterer vi fagpersoner til oplæg og debat med pædagogerne, samt afholder pædagogiske weekender.

Desuden prioriterer vi at planlægge studieture bl.a. til Firenze i Norditalien for at understøtte den pædagogfaglige udvikling og trække ny inspiration med hjem til Vesterbro.

Efteruddannelse i Columbus har således altid et fælles pædagogisk sigte, fordi ressourcerne bliver brugt til at løfte alles faglighed. Det ser vi som en kæmpe styrke.

Alle medarbejdere har også adgang til vores interne fagbibliotek, som bliver opdateret med ny faglitteratur hver måned.

Columbus samarbejder med et netværk af selvejende institutioner på Vesterbro – nemlig netværket Flora. Her skaber vi fælles pædagogiske initiativer, som har indflydelse på børns udvikling. Blandt andet pædagogisk idræt, matematisk opmærksomhed og tema-aftener, der understøtter de forskellige pædagogiske tiltag i netværket.