Sådan sejler skibet

Vi er i Columbus 63 medarbejdere som får skibet til at sejle.

På alle stuer i Columbus er der to uddannede pædagoger og én medhjælper og med få undtagelser er alle medarbejdere i Columbus ansat på fuld tid.
Desuden har hver afdeling en medhjælper ansat som er en ekstra medarbejder der kan træde til ad hoc.
Vi har også afdelingsledere i alle tre afdelinger og i alle vores tre produktionskøkkener er ansat køkkenledere.

I Columbus er der udpeget pædagoger som er ansvarlige for arbejdet med børns sprog.
Det samme gør sig gældende for arbejdet med børns motoriske udvikling.
Dette er muligt igennem løbende efteruddannelse via uddannelsestilbud fra blandt andet Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune (BUF Akademi).

Vi afholder også efteruddannelse internt i Columbus ved at invitere fagpersoner til oplæg og debat med pædagogerne samt afholder pædagogiske weekender.
Desuden prioriterer vi at planlægge studieture bl.a. til Firenze i Norditalien for at understøtte den pædagogfaglige udvikling.
Efteruddannelse i Columbus har således altid et fælles pædagogisk sigte – derved bliver ressourcerne brugt til at løfte alles faglighed.
Alle medarbejdere har desuden adgang til vores interne fagbibliotek som bliver opdateret med ny faglitteratur hver måned.

Columbus er del af et netværk af selvejende institutioner på Vesterbro – Netværket Flora.
I dette netværk bliver der skabt fælles pædagogiske initiativer som har indflydelse på børns udvikling, blandt andet pædagogisk idræt, matematisk opmærksomhed og tema-aftener som understøtter de forskellige pædagogiske tiltag i netværket.