Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

Pejlemærket:

Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

(Kilde: Københavns kommune)

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til de børn og familier, der er tilknyttet Columbus. Med anerkendelse kan vi med omsorg være opmærksomme på alle familier. Det er vigtigt for os at sige godmorgen og farvel til alle børn. Og på den måde være med til at børnene føler sig anerkendt og set i de to situationer, hvor det handler om at få en god start og afslutning på dagen i Columbus.

Når et barn starter i Columbus, vil der altid være en fast medarbejder, som er primær kontakt til barnet og familien. Vi oplever, hvordan det skaber tryghed allerede fra den spæde start i samarbejdet.

Positiv voksenkontakt er en af grundstenene i vores arbejde. Det skaber nemlig de bedste forudsætninger for, at barnet føler sig set og hørt. Og dermed bliver styrket i sit selvværd og sin selvtillid.

Pejlemærke

Sociale relationer

- positiv voksenkontakt hver dag

Fysiske rammer spiller en stor rolle

Vi indretter vores fysiske rum, så de danner rolige og trygge rammer for børnene at være i. I ro kan børnene danne vigtige relationer uden at blive forstyrret, fordi der er plads til det enkelte barn. Og plads til at alle kan blive set og hørt. Det betyder også, at der sjældent opstår konflikter, hvor en voksen må bryde ind og børnene derved oplever negativ voksenkontakt.

Til daglig opdeler vi oftest børnene i mindre grupper ved aktiviteter. Alle stuerne er indrettet med legezoner, der lægger op til at børnene kan lege uforstyrret i mindre grupper i velindrettede læringsmiljøer.

Når der skal indtages måltider, er børnene opdelt i faste grupper med en fast medarbejder. Det er med til at skabe tæt voksenkontakt og en rar genkendelighed i dagligdagen i Columbus.