Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

Grundlæggende
I Columbus arbejder vi med en anerkendende tilgang til børn og familier.
Det er vigtigt for os at være omsorgsfulde og opmærksomme på alle familier.

En positiv voksenkontakt giver barnet mulighed for at føle sig hørt og forstået; dette styrker barnets selvværd og selvtillid.

Vores fokus på indretning er med til at skabe fysiske rum hvor børnene kan danne relationer uden at blive forstyrret, hvilket medfører at der sjældnere opstår konflikter med medfølgende negativ voksenkontakt.

I praksis
Ved opstart i Columbus er der altid en fast medarbejder, der har den primære kontakt til barn og familie. Det sikrer kontinuitet og er med til at skabe tryghed i samarbejdet mellem institution og hjem.

I det daglige pædagogiske arbejde opdeler vi oftest børnene i mindre grupper ved aktiviteter. Alle stuer i Columbus er indrettet med legezoner, som giver mulighed for uforstyrret leg i mindre grupper.
Dette giver barnet mulighed for mere ro til fordybelse, og gør at medarbejderne kan give en stabil opmærksomhed til børnene.
Det sikrer også, at alle børn bliver set og hørt på daglig basis.
Vi oplever at arbejdet i mindre grupper har en positiv effekt på relations dannelsen barn og barn imellem – og barn og voksne imellem.

Børn i Columbus spiser i faste grupper sammen med en fast medarbejder.
Dette skaber en tæt voksenkontakt og genkendelighed i hverdagen.

Vi synes det er vigtigt at der bliver sagt godmorgen og farvel til alle børn i Columbus.
På den måde sikrer vi at alle føler sig anerkendt og set de to situationer, hvor det handler at få en god start og god afslutning på dagen i Columbus.

Hvert enkelt barns trivsel bliver altid gennemgået på stuemøder.
Det gør vi for at sikre at alle børn i Columbus har positive relationer og positiv voksenkontakt i deres hverdag.

(06/2021)