Den styrkede pædagogiske læreplan – Selvevaluering

Det pædagogiske personale arbejder hen over året med selvevaluering af den styrkede pædagogiske læreplan.

De følgende dokumenter er evalueringer af Børnehuset Columbus´ tilgange til den styrkede pædagogiske læreplan.

Der skal etableres en evalueringskultur som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø i alle daginstitutioner og følgende dokumenter er en sammenskrivning af 17 stuers selvevaluering, på tværs af vuggestue- og børnehavegrupper.

Ledelsen og det pædagogiske personale vil løbende forholde sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Selvevaluering “leg”

Selvevaluering “børnesyn”

Selvevaluering “Forældresamarbejde”

Selvevaluering “Læring”

Selvevaluering “Børn i udsatte positioner”