Den styrkede pædagogiske læreplan – Selvevaluering

Det pædagogiske personale arbejder hen over året med selvevaluering af den styrkede pædagogiske læreplan.

De følgende dokumenter er evalueringer af Børnehuset Columbus´ tilgange til den styrkede pædagogiske læreplan.

Der skal etableres en evalueringskultur som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø i alle daginstitutioner og følgende dokumenter er en sammenskrivning af 17 stuers selvevaluering, på tværs af vuggestue- og børnehavegrupper.

Ledelsen og det pædagogiske personale vil løbende forholde sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Selvevaluering “leg”

Selvevaluering “børnesyn”

Selvevaluering “Forældresamarbejde”

Selvevaluering “Læring”