Pejlemærke

Inklusion og fællesskab

- børne- og ungefællesskaber til alle

Pejlemærket:

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.

(Kilde: Københavns kommune)

Vi tager et fælles ansvar for, at alle børn har adgang til meningsfulde børnefællesskaber. Kimen til fællesskaberne lægges på barnets stue. Det er her, hvor barnet vil opleve at blive en del af et fællesskab blandt andet, når vi har samling med pædagogisk indhold.

Vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere i arbejdet med børnefællesskaber og inklusion. Og vi opfordrer til, at forældre viser interesse for det overordnede fællesskab og ikke udelukkende sit eget barns institutionsliv.

Aktiviteter, der styrker fællesskabet

Stuerne arbejder dagligt med at aktivere mindre børnefællesskaber, hvor der igangsættes forskelligartede aktiviteter. De mindre grupper er med til at skabe en ro til at lade fællesskabet blomstre.

Vi har altid planlagte aktiviteter, der er med til at give børnene en følelse af, at være en del af det større fællesskab i Columbus. Alle 17 børnegrupper arbejder med en fælles, overordnet tematisk ramme i et år ad gangen. I tidligere år har vi arbejdet med temaer som ’Himmel og hav’, ’En farverig verden’ og ’Lyd’.

Vi har fastlagte, pædagogiske forløb, som vi kalder ’værksteder’, hvor børnene, på tværs af stuerne, kan indgå i børnefællesskaber med jævnaldrende.

Ugentligt har vi fællessang, hvor alle i Columbus stimler sammen for at nyde en musikalsk stund.

Derudover har vi fælles fejring af højtider og traditioner.

Det er vigtigt, at alle børn føler sig inkluderet i børnefællesskabet. Derfor har vi stort fokus på accept af hinandens forskelligheder. Børn med særlige behov eller børn, der står i en udsat position, bliver målrettet inkluderet i stuens børnefællesskaber. Både i det overordnede fællesskab og i mindre grupper.

Børnene har forskellige ressourcer, som alle har værdi. Både hver for sig og som en del af et fællesskab.

Det er vigtigt for os, at barnet føler sig accepteret, anerkendt og oplever at blive inviteret indenfor i fællesskaberne.

Alle skal inkluderes