Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

Hvad gør vi
I Columbus vægter vi sprogarbejdet højt.
Vi ser sprogstimulering som redskab til at støtte og udvikle børnene i deres sociale og personlige kompetencer

Vi har fokus på pædagogens kompetencer i læringsmiljøet og sætter ligeledes aktiviteter i gang med fokus på sprog.

Vi anerkender vigtigheden af at inkludere forældrene i at støtte barnet i dets sproglige udvikling og ser forældresamarbejdet som et partnerskab.

Hvordan gør vi det

Vi arbejder i høj grad med sprog som en integreret del af hverdagen, da sproget udvikles bedst i samspillet mellem mennesker. Det vil sige at vi både har fokus på sproget i dagligdagens rutiner men også eksplicit og implicit i planlagte pædagogiske aktiviteter. Alle stuer holder derudover hver dag samling, hvor sproget også er i fokus.

Columbus har et bibliotek tilgængeligt for mindre børnegrupper, hvor der er plads til ro og fordybelse, og alle tre afdelinger har et sprogskab med forskellige sprogstimulerende materialer.

Desuden afholder vi hvert år to sproguger, hvor alle stuer fordyber sig i arbejdet med sprog. De sprogansvarlige opsætter rammerne for ugen og hvordan denne rundes af samt evalueres.

For at sikre at vi får øje på alle børn, der har et behov for en særlig indsats omkring deres sproglige udvikling, har vi i Columbus valgt, at vuggestuen arbejder med TRAS – Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. Når børnene starter i børnehave udfører vi desuden sprogvurderinger af alle 3-årige. På baggrund af denne test afgører vi om der behov for en vurdering igen i 4- eller 5-års alderen. Vi etablerer naturligvis en særlig indsat til børn med et øget behov og er i løbende kontakt med forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Hvordan er vi organiseret
Vi har 6 sprogansvarlige pædagoger i Columbus, som er fordelt i både børnehave og vuggestue i hver af vores tre afdelinger.

Alle sprogansvarlige er uddannet pædagoger, som sikrer at hele institutionen får del i sprogarbejdet ved oplæg på personalemøder samt ved koordinering af sproguger.
De sprogansvarlige har desuden det overordnede ansvar for sprogvurderingerne, men hver stue vælger en pædagog som står for test af egne børn.

Vi har 3 årlige sprog-temadage i Columbus hvor de sprogansvarlige i fællesskab arbejder med sprogstrategier for Columbus.
Vi er endvidere en del af Netværket Flora, hvor der også samarbejdes om sprogindsatsen.

(06/2021)