Hygiejne og sygdom

Vi forsøger naturligvis at begrænse smittespredning i institutionen så meget som muligt, men derfor kan dit barns første år i Columbus alligevel godt være præget af sygdom.

Små børn har endnu ikke har dannet antistoffer og har derfor ikke så stor modstandskraft overfor smitsomme sygdomme.

Nogen af os har selv børn og vi ved godt at det kan være svært at få et barns sygdom og arbejdslivet til at hænge sammen, men her er et par tommelfingre – eller pegefingre, alt efter temperament:

1) Dit syge barns behov kommer i første række

2) For dit barn er det en belastning at skulle være i daginstitution, hvis det ikke er frisk; det er lige så belastende at være i daginstitution som barn, som det er for en voksen at gå på arbejde, hvis man er syg

3) Vær med til at tage et ansvar for at dit barn ikke udgør en smittefare for andre i Columbus, så vi undgår unødigt meget smitte

4) Du skal du have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når vi vurderer, at dit barn er syg

Jamen, hvornår er et barn syg?!
Det kan være svært at sige præcis, hvornår et barn er for syg til at være i daginstitution.

Hvis dit barn er pylret eller påfaldende stille, kan det være tegn på, at barnet er ved at blive syg eller endnu ikke er rask. Vi kigger derfor i Columbus mere på barnets almentilstand end på termometeret.

Vi er meget opmærksomme på diarré, da det smitter voldsomt.
Da det ikke umiddelbart er til at sige om diarré skyldes tænder eller en virus, vil dit barn blive ringet hjem efter 2 tynde afføringer i institutionen.

Vi er også specielt opmærksomme på øjenbetændelse og forkølelse, da begge dele kan påvirke dit barns almentilstand kraftigt.

Tilbage til Columbus
Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet hvor forældrene er i nærheden, men hverdagen i en daginstitution er jo anderledes og kræver typisk mere overskud af dit barn, både fysisk og mentalt.

Derfor er det også vigtigt at dit barn er helt rask, når det igen skal i daginstitution efter endt sygdom.

Her er tommelfingerreglerne for hvornår dit barn er rask nok til at komme tilbage i Columbus:

1) Dit barn har været sygdoms- og feberfri i 24 timer

2) Dit barn er i stand til at følge en normal institutionsdag med udeleg, ture etc.

3) Dit barn har haft mindst én gang normal afføring efter endt diarré

4) Dit barn skal kunne spise normal kost efter opkast

Forebyggelse
I Columbus forebygger sygdom ved at:

1) Sørge for god håndhygiejne hos børn og voksne

2) Puslebordet vaskes af efter bleer med afføring

3) Sørge for at børnene ikke løber rundt med snottede næser

4) Spritte hænder af efter næsepudsning

5) Sørge for at rummene er udluftede

6) Sørge for at vaske legetøj og sengetøj regelmæssigt

Og hold os gerne op på det 🙂

Du som forælder kan hjælpe til med at forebygge sygdom ved at:

1) Vaske hænder på dit barn når I kommer og går

2) Sørge for at der er tøj til al slags vejr

3) Spritte hænder af efter næsepudsning

Sundhedsstyrelsen siger:

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.

Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel.

[…]

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.

Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

Kilde:
Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
Sundhedsstyrelsen, januar 2011
5. udgave, 1. oplag. 2011
S. 8-9

Du kan læse eller hente hele pjecen  hos Sundhedsstyrelsen