Hygiejne

og sygdom

Vi gør vores bedste for at minimere smittespredning i institutionen, men derfor kan dit barns første år i Columbus alligevel godt være præget af sygdom. Det er en naturlig del af et hverdagsliv i tæt kontakt med andre børn.

Små børn har endnu ikke dannet antistoffer og har derfor ikke så stor modstandskraft, overfor smitsomme sygdomme, som større børn og voksne har.

Vi ved, også fra vores egne familieliv, at det godt kan være svært at få et barns sygdom og arbejdslivet til at hænge sammen. Men her er et par gode tommelfingerregler, når dit barn er syg:

1) Dit syge barns behov kommer i første række. Vær derfor med til at tage ansvar for at dit barn ikke udgør en smittefare for andre i Columbus. På den måde undgår vi unødigt meget smitte.

2) Det er en belastning for dit barn at være i daginstitution, hvis det ikke er frisk. Det er lige så belastende at være i daginstitution som barn, som det er for en voksen at gå på arbejde, hvis man er syg. Vær derfor opmærksom på dit barns almentilstand. Virker det ved siden af sig selv, kan det være tegn på sygdom.

3) Du bør have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når vi vurderer, at dit barn er syg.

Hygiejne og sygdom

Hvornår er et barn syg?

Det kan være svært at sige præcis, hvornår et barn er for syg til at være i daginstitution.

Hvis dit barn er pylret eller påfaldende stille, kan det være tegn på, at barnet er ved at blive syg eller endnu ikke er rask. Vi kigger derfor mere på barnets almentilstand end på termometeret.

Vi er meget opmærksomme på diarré, da det smitter voldsomt. Da det ikke umiddelbart er til at sige, om diarré skyldes tænder eller en virus, vil dit barn blive ringet hjem efter to tynde afføringer i institutionen.

Vi er også specielt opmærksomme på øjenbetændelse og forkølelse, da begge dele kan påvirke dit barns almentilstand kraftigt.

Hvornår skal dit barn tilbage i Columbus?

Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor forældrene er i nærheden, men hverdagen i en daginstitution er anderledes og kræver typisk mere overskud af dit barn – både fysisk og mentalt. At være i institution er lidt ligesom at gå på arbejde.

Derfor er det også vigtigt, at dit barn er helt rask, når det igen skal i daginstitution efter endt sygdom.

Her er tommelfingerreglerne for, hvornår dit barn er rask nok til at komme tilbage i Columbus:

1) Dit barn har været sygdoms- og feberfri i 24 timer

2) Dit barn er i stand til at følge en normal institutionsdag med leg udenfor, ture mv.

3) Dit barn har haft mindst én gang normal afføring efter endt diarré

4) Dit barn skal kunne spise normal kost efter opkast

Hvordan forebygger vi sygdom?

Vi forebygger sygdom ved at:

1) Sørge for god håndhygiejne hos børn og voksne

2) Puslebordet vaskes af efter bleer med afføring

3) Sørge for at børnene ikke løber rundt med snottede næser

4) Spritte hænder af efter næsepudsning

5) Sørge for at rummene er udluftede

6) Sørge for at vaske legetøj og sengetøj regelmæssigt

Du, som forælder, kan hjælpe til med at forebygge sygdom ved at:

1) Spritte hænder når du kommer og går

2) Sørge for at dit barn har tøj til al slags vejr

3) Spritte hænder af efter næsepudsning

Sundhedsstyrelsen siger:

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.

Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel.

[…]

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst én dag efter, at det er blevet feberfrit.

Barnet er sygt, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

Kilder:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv.

Sundhedsstyrelsen, januar 2011

5. udgave, 1. oplag. 2011

S. 8-9

Du kan læse eller hente hele pjecen hos Sundhedsstyrelsen.