Ofte Stillede

Spørgsmål

Vi har samlet et par håndfulde af de spørgsmål, som vi tit får. Her får I svarene.

Kan vi selv vælge, hvilken afdeling eller stue vores barn skal starte på?

Når vores barn starter i vuggestue, kan det så sove, når det har brug for det?

Den plads, I får tilbudt, er som oftest på en bestemt stue. Er der flere ledige pladser, vil vi på bedste vis forsøge at imødekomme eventuelle stueønsker. Det gælder både vuggestuepladser og

når børnene rykker videre i børnehave.

Ja. Vi prioriterer at de yngste vuggestuebørn får den søvn, de har behov for. Også udenfor de faste sovetider.

Kan vi være sikre på, at vores barn fortsætter i børnehave i Columbus efter vuggestue?

Kan vi være sikre på en børnehaveplads i udflytterafdelingen i Lyngby?

I kan på et hvilket som helst tidspunkt ønske at få jeres vuggestuebarn i vores udflytterafdeling i Lyngby, når barnet skal i børnehave. Så send jeres ønske på en mail til ledelsen. Men vi kan altså ikke garantere, at der er plads i Lyngby. Til gengæld vil der så være en plads i en af vores børnehaver på Vesterbro.

Ja, det kan I. Columbus er en integreret institution og når børnehavetiden nærmer sig, får I automatisk en børnehaveplads. Hvis barnet har en søskende, som går i børnehave i Columbus,

har barnet endda fortrinsret til en eventuel åben plads på denne stue. Alle børn bliver dog tildelt plads i børnehave efter alder og der er ingen mulighed for at lave krumspring for at få plads på en

bestemt stue eller i en bestemt afdeling.

Kan vi være sikre på, at vores barn bliver flyttet i børnehave sammen med andre børn fra stuen?

Kan vi få plads til vores barn i Lyngby som udefrakommende børnehavebarn?

Vi forsøger at tage hensyn til, at børn fra vuggestuen starter i børnehaven sammen med en ven. Nogle gange det dog ikke lade sig gøre af praktiske årsager.

Nej. Vores udflytterafdeling i Lyngby er forbeholdt børn, som har gået i vuggestue i Columbus.

Kan vores barn starte på én stue og så blive flyttet til en anden stue?

Kan vi invitere til børnefødselsdag privat?

Vi flytter ikke børn, når de først er startet på én stue. Der kan en sjælden gang være pædagogiske grunde til at foretage et skift og det vil i så fald altid blive i tæt samarbejde med forældrene.

I må gerne i Columbus’ åbningstid invitere hele stuen hjem til fødselsdag. Det skal ske efter aftale med stuens pædagoger. Hvis I ønsker at invitere til privat fødselsdag udenfor vores åbningstid, så

må invitationerne ikke deles ud i Columbus.Har du andre spørgsmål? Tag gerne fat i os, når du møder os på stuerne – eller send en mail.