Den sidste børnehavetid

I Columbus går de ældste børn i storegruppe én gang ugentligt fra september til og med marts. Børn og voksne vælger i fællesskab et navn til deres gruppe. Hos os hedder det ikke skolegruppe, da der måske er nogle børn der har brug for et ekstra år i børnehaven.

Storegruppearbejdet i Columbus har fokus på barnets emotionelle, sociale og motoriske udvikling. Vi arbejder på at det enkelte barn bliver så robust som muligt, så barnet er klar til skolelivet.

Vi arbejder med en fast struktur i alle forløb. Det giver barnet en tryghed og genkendelighed fra gang til gang.
I storegrupperne arbejdes med de kompetencer og færdigheder der kræves for at få en god begyndelse i 0. klasse.

I Columbus arbejder alle storegrupper ud fra den samme tre-delte ramme, som er temaopdelt:

I første del arbejdes der med det forpligtende fællesskab gennem regellege.
Vi vælger lege der har forskelligt fokus; det kan være samarbejdslege, lege med det enkelte barn i fokus m.m.

Fælles regellege giver en god social træning og barnet får en oplevelse af at tilhøre en gruppe der gør noget sjovt sammen.

I anden del arbejdes der med temaet MIG SELV: Hvem er jeg, hvordan ser jeg ud uden på, hvordan ser jeg ud inden i, hvor høj er jeg, hvem bor jeg sammen med, hvad kan jeg lide/ikke lide osv.

I denne del øver børnene sig på, at de ud fra en kollektiv besked, kan begynde at arbejde selvstændigt med de opgaver der bliver stillet.
De øver sig også i at hjælpe hinanden og i at vente på at det bliver deres tur.
Desuden får de styrket der hånd øje-koordination og lærer at skrive deres eget navn.

I tredje del arbejdes der med tal, mængder, ord, lyde, rim og remser. Målet er at børnene får positive og sjove oplevelser i forbindelse med læseaktiviteter.

Alle forløb begynder med en samling, hvor dagens aktivitet præsenteres og afsluttes med en fælles evaluering af dagen.