Columbus Syd

Columbus Syd åbnede i januar 2012, og er en helt nybygget etage oven på en eksisterende bygning.

Syd ligger klos op af Columbus Nord, og har plads til 72 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn fordelt på 10 stuer.

Kernen i Syd er en lang gang der fremstår lys året rundt takket være tre store ovenlysvinduespartier.

I midten er et stort fællesrum med pædagogisk køkken.
Væggen til fællesrummet kan skydes til side, så rummet bliver en integreret del af gangarealet.

I gangarealet er ophængt motorikredskaber og udover fællesrummet er der i Syd værksted/atelier samt diverse aktivitetszoner i fællesarealerne.

Syd har to udendørs legearealer; et dæk med legehuse og diverse løse legeting og en komplet legeplads i hele bygningens længde placeret på taget – som man kan se fra rummet 🙂

Stuerne i Syd benytter desuden lokalområdes legepladser.

Columbus Syd har i det daglige en fast afdelingsleder.

04.08.21