Årstema 2023-2024

Columbus´ årstema frem til sommeren 2024 vil være

"Min by - mit nærmiljø"

I vil opleve at stuernes planlagte aktiviteter i 4-ugersplanerne vil indeholde en masse elementer som relaterer sig til "Min by - mit nærmiljø". Det er et yderst bredt begreb som giver grobund for mange pædagogiske vinkler og aktiviteter - kun fantasien sætter grænsen.

Hvis I har lyst til at være med, kan I tage temaet med hjem og forsætte snakken om "Min by - mit nærmiljø" dér.

Idéen med et overordnet tema, er at skabe en fælles ramme for hele Columbus, som vi kan boltre os i.

Kreativitet og gode ideer har det med at sprudle inden for en ramme, så tanken bag vores årlige temaer er at sætte endnu mere blus på det gode aktivitetsniveau i Columbus.

Share this story