Når jeres

barn er syg

Når jeres barn er syg

Det er uundgåeligt at jeres barn på et tidspunkt vil blive syg og have brug for at komme sig derhjemme. Syge børn skal blive hjemme, indtil de er raske igen.

Ved sygdom skal I kontakte stuen ved at ringe eller sende en SMS.

Får barnet det skidt op ad dagen, ringer vi til jer, så I kan komme og hente hurtigst muligt.

Et lille barn bruger mange kræfter på at forholde sig til mange andre børn og voksne, så I vil kunne opleve, at jeres barn får det bedre, allerede når I kommer hjem. Netop at komme hjem, er at give et sygt barn den nødvendige ro og omsorg til at komme sig helt.

For at begrænse spredning af smitsomme sygdomme må jeres barn først komme i Columbus igen, når det ikke længere smitter. Hvis jeres barn møder i Columbus uden at være helt rask, har det nedsat modstandskraft og dermed større risiko for at få en anden sygdom.

Efter sygdom bør jeres barn have en hel dag hjemme, hvor barnets almene tilstand er ok. Jeres barn betragtes som rask igen, når det kan deltage i stuens hverdagsaktiviteter som det plejer.

Vores retningslinjer for hvornår et barn må komme i Columbus er de samme som Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Som udgangspunkt giver vi ikke medicin til børn; dog undtaget i forbindelse med kroniske lidelser, samt akut sygdom såsom feberkrampe. Der skal vedlægges en anvisning fra lægen med udførlig vejledning for brug af medicinen.