Når jeres

barn starter i børnehave

Når jeres barn starter i børnehave

Columbus er en integreret institution og derfor rykker jeres barn automatisk op i børnehave hos os, når tiden i vuggestuen er forbi.

I kan på ethvert tidspunkt ønske, at jeres barn skal i børnehave på en bestemt stue, og det vil vi notere os. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan imødekomme jeres ønske. Det kommer nemlig an på om der er plads, når jeres barn skal rykke – og her går vi striks efter barnets fødselsdato. Der er dog en søskendefordel, hvis man allerede har et barn på den pågældende stue.

Når vi har fundet en børnehaveplads til jeres barn, vil der blive hængt et velkomstbrev op i barnets garderobe med kontaktoplysninger til jeres nye stue.

Vuggestuen vil tage på besøg i børnehaven, så jeres barn lærer stuen, børnene og de nye pædagoger at kende. Det er med til at give jeres barn en god og tryg start på børnehavelivet. Og når dagen for børnehavestart kommer, føles det hele som en smule kendt land.

Der er vil være indkøring i børnehaven også. Forvent som forældre at bruge en lille uges tid til indkøringen og aftal detaljerne med stuen. Efter den første uges tid er de fleste børn helt trygge ved de nye voksne, børn og rutiner og kan overskue at være en hel dag i børnehaven.

Hvis I har fået en plads i børnehaven i Lyngby, skal I kontakte dem og aftale et besøg og tale nærmere om indkøring.

Hvis I har fået tildelt en børnehaveplads direkte fra Pladsanvisningen, så skal I ringe på vores hovednummer og aftale nærmere omkring opstart.