Sprog

Overordnede mål i forhold til sprog

Børnene i Columbus
– mestrer et aldersvarende sprog og har en aldersvarende kommunikationsevne
– taler et anerkendende sprog og kan indgå i en respektfuld samtale
– har viden om skriftsprog

Konkrete mål i forhold til sprog

For børn i alderen 0 – 3:
– har alderssvarende ordforråd, udtale og sprogforståelse
– kan nonverbalt eller verbalt udtrykke følelser og behov
– har begyndende kendskab til sprogets sociale funktion

For børn i alderen 3 – 6:
– har alderssvarende ordforråd, udtale og sprogforståelse
– kan nonverbalt eller verbalt udtrykke følelser og behov
– har kendskab til forskellige begreber og sammenhænge
– kan modtage og forstå en kollektiv besked
– kender til rim og remser
– kender til tal og bogstaver samt skriftsprog

Sådan ved vi at vi er på rette vej

Hos børn i alderen 0 – 3:
Vi er opmærksomme på børnene tager initiativ på et alderssvarende udviklingsstadie
Børnene bruger sproget til at gøre opmærksom på deres følelser og behov
Børnene indgår i en dialog med hinanden og de voksne
Børnene tager selv initiativ til at pludre, tale og synge

Hos børn i alderen 3 – 6:
Vi er opmærksomme på om børnene tager initiativ på et alderssvarende udviklingsstadie
Børnene bruger sproget til at gøre opmærksom på deres følelser og behov
Børnene indgår i en dialog med hinanden og de voksne
Børnene fortæller på eget initiativ og anvender begreber i den rette sammenhæng
Børnene kopierer de voksnes sprogbrug
Vi lytter til børnenes hverdagsdialog

Sådan når vi målene

For børn i alderen 0 – 3:
Dialogisk læsning og eventyrkasse
Rim og remser
Sange og sanglege
Bevægelseslege
Samlinger
Opdeling af børn ift. alder
Præsenterer børnene for tal og bogstaver

For børn i alderen 3 – 6:
Dialogisk læsning og eventyrkasse
Rim og remser
Sange og sanglege
Bevægelseslege
Samlinger
Opdeling af børn ift. alder
Præsenterer børnene for tal og bogstaver
Opfordring til at skrive eget navn

Sådan dokumenterer vi

Dagssedler hvor dagens pædagogiske aktiviteter beskrives

Sådan evaluerer vi

Vedrørende børn i alderen 0 – 6:

Sprogtest af samtlige 3-årige, samt 5-årige som har scoret under 40 i 3-årstesten.

Vi benytter det obligatoriske trivselsmateriale ”Tidlig opsporing”