Ledelsen

Information om konflikt

UPDATE:
Ny lockout-dato: 12. maj
Ny lockout-dato: 28. april

Kære forældre,

Hermed information om Columbus vedrørende den varslede konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018.

Strejke
De to fagforbund som forhandler overenskomst for det pædagogiske område for selvejende institutioner i Københavns Kommune – BUPL for pædagoger og FOA for pædagogmedhjælpere – har varslet strejke i udvalgte institutioner fra 4. april.

Columbus er ikke udtaget af forbundene til at strejke og Columbus er således ikke omfattet af det nuværende strejkevarsel og alle medarbejdere i Columbus fortsætter derfor med at møde på arbejde som på normal vis.

Lockout
Kommunernes Landsforening har som svar varslet lockout for alle daginstitutioner i Københavns Kommune fra 10. april og det indbefatter også selvejende institutioner.

Columbus er dermed omfattet af det nuværende lockout-varsel og der vil som udgangspunkt ikke være nogle medarbejdere der møder på arbejde.
Såfremt der måtte være medarbejdere i Columbus som ikke er omfattet af konflikten, vil I få yderligere information hvad dette kommer til at betyde for jer.
Charlotte er som leder ikke omfattet af lockouten.

Vi vil løbende informere om eventuelle nye udviklinger i varslerne.
Dette vil ske her på vores hjemmeside, på vores Facebook-side samt via opslag i Columbus.

Hvis I har spørgsmål så er I naturligvis velkomne til at henvende jer til den nærmeste ledelsesperson.

Med venlig hilsen
Charlotte og Joachim